ประกันรถยนต์คืออะไร

หลายคนมักจะสงสัยเสมอว่า ทำไมมีรถยนต์แล้วถึงต้องทำประกันรถยนต์ด้วย ทั้งที่เราเองก็เป็นคนที่ขับรถได้ดี ไม่ได้ไปเชี่ยวหรือชนใครสักหน่อย ทั้งที่อันตรายมันก็เกิดขึ้นนอกรถยนต์ของเรา ในวันนี้เราจะมาให้คำตอบกันครับ

ประกันรถยนต์ คือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันกับความเสี่ยงของรถยนต์ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแผนประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น อุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ร่วมถึงการให้ความคุ้มครองกับคู่กรณี หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการทำประกันรถยนต์นั้จะแบ่งได้เป็น 2 ภาค ได้แก่
ประกันภัยภาคบังคับ ได้แก่ พรบ. กฏหมายบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องทำ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่รถรับจ้าง หรือเช่า กำหนดให้จำหน่ายราคาเดียวกันทุกบริษัทประกันภัย
ประกันภัยภาคสมัครใจ ได้แก่ ประกันที่เจ้าของรถยนต์เป็นผู้สมัครใจทำ เพื่อคุ้มครองความเสียหายใน 3 เรื่อง คือ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันซึ่งได้รับความเสียหาย สูญเสีย ไฟไหม้ และความคุ้มครองเรื่อง อุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และส่วนที่เกินจากพรบ. และการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประเภทของประกันรถยนต์
มีทั้งหมด 3 รูปแบบได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 แผนประกันที่มีความครอบคลุมกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ ประกันชั้นที่ 2 ที่ให้ความคุ้มครองเท่าเท่ากับประกันชั้น 1 ไม่อาจจะไม่ได้คุ้มครองในบางเรื่อง เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม และประกันรถยนต์ชั้นที่ 3 ประกันที่มีราคาค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด ซึ่งจะไม่ครอบคลุมทุกเรื่องเท่ากับประกันชั้น 1 และ 2

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของการทำกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทแต่ละเจ้าให้ละเอียด เพราะบางบริษัทก็อาจให้ความคุ้มครองไม่เหมือนกัน เราหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้หลายคนได้เข้าใจถึง ความหมายของประกันรถยนต์ และหากใครที่กำลังวางแผนทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำ ประกันภัยรถยนต์ AIG ผู้นำด้านการทำประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้านตั้งแต่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลในรถยนต์ รถยนต์คู่กรณี และบุคคลภายนอก พร้อมด้วยการให้บริการมั่นใจสายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง